Tüm Kategoriler
Alışveriş Sepeti
KAPIDA ÖDEME & HIZLI KARGO 500TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE KARGO BEDAVA! Havale / Eft %5 İNDİRİM!
KAPIDA ÖDEME & HIZLI KARGO 500TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE KARGO BEDAVA! Havale / Eft %5 İNDİRİM!
KAPIDA ÖDEME & HIZLI KARGO 500TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE KARGO BEDAVA! Havale / Eft %5 İNDİRİM!
KAPIDA ÖDEME & HIZLI KARGO 500 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE KARGO BEDAVA! Havale / Eft %5 İNDİRİM!

Red Box Labs Majestic 60 Kapsül

Red Box Labs Majestic 60 Kapsül
Red Box Labs Majestic 60 Kapsül
Yeni
Red Box Labs Majestic 60 Kapsül
Red Box Labs Majestic 60 Kapsül
Red Box Labs Majestic 60 Kapsül
Ücretsiz Kargo
500TL ve Üzeri Alışverişlerinizde
 • Stok Durumu: Mevcut
 • Ürün Kodu: Red Box Labs Majestic 60 Kapsül
 • SKU: 06.2026
1.299,00TL

AÇIKLAMA

OSTARİNE (MK-2866) AÇIKLAMASI

Ostarine (ayrıca MK-2866 olarak işaretlenmiş, Enobosarm ve GTx-024) bir oral, nonsteroid ve Seçici androjen reseptör modülatörü (SARM), kas israfı ve osteoporoz gibi koşulların tedavisi için geliştirilmiştir (kemikleri zayıflatır bir sağlık durumu). Bir faz 2a çalışmada, Ostarine yağsız vücut kütlesini artırmak için gösterilmiştir, yağ kütlesini azaltmak, ve mütevazı homeostatik model değerlendirmesi geliştirmek için (HOMA), insülin duyarlılığı nın bir ölçüsü. Bugüne kadar klinik olarak test edilmiş en iyi ve en iyi SARM’dır. Ostarin kimyasal formülü C19H14F3N333,moleküler kütle 389.33 g.mol−1 ve uzun süreli eleme yarı ömrü 24 saat vardır.

Ostarin-MK-2866 (Enobosarm) kimyasal yapısı
Ostarin (MK-2866, Enobosarm) kimyasal yapısı

OSTARİNE TARİHÇESİ VE GELİŞİMİ

Ostarine GTx, Inc. tarafından kas israfı ve osteoporoz gibi durumların tedavisi için geliştirilmiştir. Şirket gelişimine yaklaşık 35 milyon dolar yatırım yaptı.

Ağustos 2011’de, yaşlı erkekler ve postmenopozal kadınlara odaklanan çift kör, plasebo kontrollü faz II denemesi yapıldı. Bu çalışmada Ostarine androjenik negatif yan etkileri olmadan toplam yağsız vücut kütlesi ve fiziksel fonksiyon istatistiksel olarak anlamlı gelişmeler gösterdi (genellikle steroid tedavisi ile ortaya).

Ağustos 2013’te GTx, Ostarine’in akciğer kanseri olan kişilerde israfı tedavi etmek için iki Faz III klinik çalışmada başarısız olduğunu açıkladı. Yetkililer, bunun Ostarine’in Avrupa’da onayını sürdürmeyi planladığını da belirttiler.

2016 yılında GTx, Ostarine’in kadınlarda stres üriner inkontinansını tedavi etmek için etkili olup olmadığını görmek için Faz II denemelerine başladı, ancak bu çalışmalar 2018 yılında ASTRID testinde birincil bitiş noktasına ulaşmak için başarısız oldu.

OSTARİNE ÖNEMLİ KAS KAZANÇLARI ELDE ETMEK İÇİN YARDIMCI OLUR

2006 yılında, 120 sağlıklı yaşlı erkekte (60>yaş) ve postmenopozal kadınlarda Ostarine’i değerlendirmek için 12 haftalık çift kör, plasebo kontrollü faz II klinik çalışma yapılmıştır. Birincil uç nokta çift enerjiX-ışını emilimi ile değerlendirilen toplam yağsız vücut kütlesi, ve ikincil uç noktalar fiziksel fonksiyon dahil, vücut ağırlığı, insülin direnci, ve güvenlik. Ostarin tedavisi, istatistiksel olarak anlamlı olan toplam yağsız vücut kütlesinde doza bağımlı artışlara (P < 0.001, 3 mg vs. plasebo) ve klinik olarak anlamlı olarak sonuçlandı. Ayrıca fiziksel fonksiyonda önemli iyileşmeler (P = 0.013, 3 mg vs. plasebo) ve insülin direnci (P = 0.013, 3 mg vs. plasebo) vardı. Advers olayların görülme sıklığı tedavi grupları arasında benzerdi. Ostarintoplam yağsız vücut kütlesi ve fiziksel fonksiyon bir dozbağımlı iyileşme gösterdi ve iyi tolere edildi. Bu çalışmada Ostarine önlenmesi ve kanser ve diğer kronik hastalıklar ile ilişkili kas kaybı tedavisinde yararlı olabileceği sonucuna vardı.

2007-2008 yılında yapılan bir klinik çalışmada kanser hastalarında kas kaybı ve fiziksel fonksiyon Üzerine Ostarine etkileri incelenmiştir. 159 hasta güvenlik için analiz edildi (plasebo, n=52; Ostarin 1 mg, n=53; Ostarin 3 mg, n=54). Değerli etkinlik popülasyonu 100 katılımcıdan olenmiştir (plasebo, n=34; Ostarin 1 mg, n=32; Ostarin 3 mg, n=34). Bazal ile karşılaştırıldığında, her iki Ostarin grubunda da (Ostarin 1 mg median 1·5 kg, aralık −2·1 ila 12·6, p=0·0012; Ostarin 3 mg 1·0 kg, −4·8 ila 11·5, p=0·046). Plasebo grubu içindeki toplam yağsız vücut kütlesindeki değişim (ortanca 0·02 kg, aralık –5·8-6·7) anlamlı değildi (p=0·88). En sık görülen ciddi advers olaylar malign neoplazm progresyonu idi (8/ 52 [15%] plasebo vs 53 beş ile [9%] Ostarinile 1 mg vs yedi 54 [13%] Ostarin ile 3 mg), pnömoni (iki [4%] vs iki [4%] vs üç [6%]), ve ateşli nötropeni (üç [6% vs one [2%] vs hiçbiri). Bu olayların hiçbiri uyuşturucu çalışma ile ilgili olarak kabul edildi. Hem 1 mg ve 3 mg Ostarine ileri kanserli hastalarda yağsız vücut kütlesinde artışlar sonuçlandı, temel ölçümler ile karşılaştırıldığında. Plasebo atanan hastalarda taban çizgisinden önemli bir değişiklik kaydedilemedi. Advers olaylar genellikle gruplar arasında çok aynı ydı ve kemoterapi gören hastalar için bu tutarlı idi.

OSTARİNE DİYABET TEDAVİSİNDE YARARLI OLABİLİR

Aynı klinik çalışmada (2007-2008) Ostarine de önemli ölçüde açlık glukoz düzeylerini azalttı, ve kan insülin azalma doğru bir eğilim gözlendi. Bu etkiler HOMA-IR’ye göre hesaplanan 1 mg ve 3 mg tedavi gruplarında bazal dan insülin direncinde azalmaya neden oldu. Dikkat edin, insülin direncinde bu tür azalma, diyabet tedavisinde kullanılan ilaçlar olan metformin ve glipizide ile gözlenene benzerdi. Erkeklerde testosteron düşük seviyelerde insülin direnci ve tip II diyabet ile ilişkili, testosteron tedavisi metabolik parametreleri geliştirmek için bilinen ise. Bu gözlem prediyabetik veya diyabetik bireylerde Ostarine kullanımı için potansiyel etkileri olabilir, yaygın kronik böbrek hastalığı olan hastalarda görüldüğü gibi, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, veya metabolik sendrom. Plasebo ile karşılaştırıldığında, Ostarine de toplam kolesterol azaldı, HDL, ve trigliserid.

OSTARİNE VE VÜCUT GELİŞTİRME

Anabolik steroidlerbenzer, Ostarine önemli kas kazançları elde yardımcı olabilir. Ancak, güvenlik profili steroidler ile karşılaştırıldığında önemli ölçüde daha iyidir. Ostarin önemli ölçüde daha az tehlikeli ve istenmeyen yan etkileri vardır, ve potansiyel sağlık riskleri steroid kullanımı neden olabilir bu birçok kez daha düşüktür. Bu nedenle, Ostarine genellikle kullanılır (kötüye) vücut geliştiriciler tarafından, sporcular ve kas rakam elde etmek için çalışıyoruz insanlar, anabolik steroidler kullanırken benzer sonuçlar elde etmek istiyorum, ama aynı zamanda ortadan kaldırmak istiyorum / olası istenmeyen yan etkileri en aza indirmek. Burada, ostarine sporcular için onaylanmış bir besin takviyesi veya uyarıcı olmadığını vurgulamak için gerekli düşünün. Halen araştırılmaktadır deneysel bir maddedir, uzun vadeli etkileri henüz tam olarak bilinmemektedir ve daha fazla araştırma gereklidir. Ostarine, tüm diğer ürünler gibi, sadece bilimsel ve araştırma klinik kullanım için satılmaktadır unutmayın.

OSTARİNE VE DOPİNG

WADA (Dünya Anti-Doping Ajansı) 2008 gibi erken tüm Seçici androjen reseptör modülatörleri (Ostarindahil) yasaklandı. Ostarine WADA “Yasaklı Listesi” yasaklı maddelerin S1 Anabolik Ajan kategorisine girer. Profesyonel sporcular arasında Ostarine ile spor doping birçok bilinen durumlar vardır, ve Ostarine üzerinde pozitif testlerin sayısı son yıllarda artmıştır.

BİLİMSEL OSTARİNE OLASI YARARLARI ARAŞTIRILMIŞ

  • Kas lar ve kemikler üzerinde önemli ve seçici anabolik etkisi, diğer organlar üzerinde güçlü androjenik yan etkileri olmadan
  • Kas kaybı ile ilişkili ciddi hastalıkların tedavisinde yardımcı olabilir
  • Osteoporoz tedavisinde yardımcı olabilir
  • Diyabet tedavisinde yararlı olabilir
  • Kas kütlesinin oluşturulmasına ve korunmasına yardımcı olur
  • Kemik mineral yoğunluğunu artırır
  • Glikoz seviyesini düşürür ve insülin duyarlılığını artırır
  • Aşırı yağ azaltmaya yardımcı olur

ANABOLİK-ANDROJENİK STEROİDLER ÜZERİNDE OSTARİNE AVANTAJLARI

  • Ostarine (MK-2866) seçici ve öncelikle kas ve kemiklerde hareket amaçlıdır. Bu seçicilik nedeniyle, anabolik steroidler aksine, diğer organlar üzerinde güçlü androjenik negatif etkilere neden olmaz
  • Anabolik steroidler benzer, Ostarine önemli kas kazançları elde yardımcı olabilir, ama önemli ölçüde daha az tehlikeli ve istenmeyen yan etkileri vardır, ve potansiyel sağlık riskleri steroid kullanımı neden olabilir bu birçok kez daha düşüktür:
    • Ostarine Östrojenler veya Dihidrotestosteron dönüştürmek değildir
    • Ostarine Jinekomasti neden olmaz
    • Ostarin, su ve tuzların önemli ölçüde tutulmasına neden olmaz
    • Ostarin, kortizol ve östrojen düzeylerinin artmasına neden olmaz
    • Ostarine Karaciğer için ağır bir yük mevcut değildir
    • Ostarine prostat büyümesine neden olmaz
    • Ostarine böbrek hastalığına neden olmaz
    • Ostarine akne ve yağlı ciltler neden olmaz
    • Ostarine saç dökülmesi ve kellik neden olmaz
    • Ostarine şişmiş yüz neden olmaz
    • Ostarine aşırı yüz veya vücut kılları (hirsutizm) neden olmaz
    • Ostarine ruh ani değişikliklere neden olmaz
    • Ostarine sinirlilik, sinirlilik, depresyon, huzursuzluk neden olmaz
    • Ostarine saldırganlık, patlayıcılık ve psikolojik sorunlara neden olmaz
    • Ostarin, ağızdan uygulandığında son derece etkilidir (enjeksiyon gerekmez)

Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
Kötü İyi
WhatsApp
+905325278669